1
  • PRIMER CYA LATER PORE - KEM CHE LỖ CHÂN LÔNG, KHÔNG NHỜN

  • Mã sản phẩm : PRIMER CYA LATER PORE - KEM CHE LỖ CHÂN LÔNG, KHÔNG NHỜN

  • Mô tả:

    Giảm thiểu sự xuất hiện của lỗ chân lông và các khuyết điểm khác với lớp lót không nhờn và dưỡng ẩm này.

Facebook
lên đầu trang