1
 • Lông mi lụa TRANG

 • Mã sản phẩm : Lông mi lụa TRANG

 • Mô tả:

   Giá bán :

  • Hộp màu tím : 32k/ 1 hộp/ 5 cặp.

   Mi lụa với nhiều size/ số thích hợp gắn hằng ngày, đi làm, đi học, đi chơi, đi tiệc và đặc biệt là gắn mi cô dâu cực đẹp.

   Mi có chân cước và chân chỉ.

 Giá bán :

• Hộp màu tím : 32k/ 1 hộp/ 5 cặp.

 Mi lụa với nhiều size/ số thích hợp gắn hằng ngày, đi làm, đi học, đi chơi, đi tiệc và đặc biệt là gắn mi cô dâu cực đẹp.

 Mi có chân cước và chân chỉ.

Facebook
lên đầu trang